•  

  Tantra betekenis 

  Tantra betekent letterlijk: verruiming. In Sanskriet is Tan: expansie en tra: bevrijding. Ook komt een andere afleiding of vertaling wel naar voren, waarbij de betekenis van Tan wordt omschreven als: draad, web, vlechten en van Tra als gereedschap of instrument. Deze twee betekenissen samengevoegd, geeft dan de omschrijving: gereedschap voor uitbreiding, vlechten van bewustzijn. Tantra wordt ook wel Tantrische Yoga genoemd en is een leer die als doel (algemeen geformuleerd) geestelijke verruiming en bevrijding heeft. Tantra is een esoterische traditie die deel uitmaakt van het Hindoeïsme, Boeddhisme en Jaïnisme.

   

  Tantra Oorsprong

  De Tantra Leer is voor zover bekend duizenden jaren voor de huidige jaartelling in India ontstaan en is later verspreid over Tibet, China, Nepal en Japan. De boeddhistische versie van de Tantra is ontstaan in India in de 3e eeuw na Christus, waarna het zich in de 8e eeuw naar het Verre Oosten heeft verspreid. Nog later is het met Westerse methoden van persoonlijke groei en lichaamswerk aangevuld door o.a. Osho. Tantra ziet de hele kosmos, ons hele bestaan, als een grote seksuele daad..

   

  Tantra zegt: alles in ons universum bestaat door de versmelting van twee principes: Bewustzijn en Energie. Alles wat we aan kunnen raken; alles wat we kunnen voelen, ons lichaam, onze mind… allemaal bewustzijn en energie.

  De Westerse wetenschap herontdekte vrij recent deze oeroude kennis. Alles wat wij ervaren als ‘materie’, blijkt in feite niks anders dan energie (met een bepaalde frequentie) die bijeen wordt gehouden door een mysterieuze kracht, die  wetenschappers soms alleen kunnen omschrijven als ‘bewustzijn’.

  Deze nu geaccepteerde wetmatigheid wordt in Oosterse culturen al eeuwen gesymboliseerd door de ‘Cosmic Lovers’: Shakti en Shiva. Als je interesse hebt in Tantra – of in het leven zelf – vind je het misschien aardig om meer te leren over hoe deze krachten werken – in ons universum, maar óók in jezelf.

   

  Wie zijn Shakti en Shiva?

  De godin Shakti symboliseert energie, materie: alle veranderlijke vormen die komen en gaan.

  De god Shiva symboliseert bewustzijn, aanwezigheid, het onveranderlijke.

  Het godenkoppel is onafscheidelijk en wordt soms wel beschreven als een rivier, waarin Shiva de bedding is voor Shakti’s stroom. Zonder Shiva geen rivier, en zonder Shakti: ook geen rivier.

  Shiva is de grond van bewustzijn waarin alle ervaringen van Shakti plaats vindt. Alle Shakti verschijnt vanuit Shiva’s eeuwigheid, en zal er ook weer in verdwijnen. Ieder moment opnieuw komt het universum tot creatie in hun seksuele omhelzing…

   

  Shakti & Shiva in ons

  Tantra herkent ieder mens als een microkosmos: een perfecte afspiegeling van het universum; de macrokosmos. Dat betekent dat we ook haar grootste, alles omvattende krachten; Shakti en Shiva, kunnen ervaren in onszelf. Je zou Shakti kunnen omschrijven als je levensenergie. Als ‘jouw’ Shakti vrij stroomt in je lichaam, kan ze voelen als een zachte zoem, een vibratie, of tinteling.

  Ook je gedachtes hebben een bepaalde energie, net als al je emoties en je fysieke sensaties. Dit zijn allemaal expressies van Shakti in je lichaam. In Tantra beoefenen we om meer Shiva, meer bewustzijn te brengen bij al die vormen van Shakti die door ons heen stromen. Hoe meer bewustzijn we hebben, hoe meer Shakti, hoe meer vitale energie we kunnen ‘houden’ in ons lichaam. Dit principe wordt heel mooi verbeeld in de houding van YabYum, waarbij Shiva Shakti op zijn schoot heeft.

  Het is Shakti die ons onze ervaring geeft,

  en het is Shiva die ons bewust maakt van onze ervaring.